کمپرسور هوا

کمپرسور هوا

شیرهای کمپرسور هوا: انواع، عملکرد و نگهداری

کمپرسور هوا در صنایع مختلف ضروری هستند و هوای فشرده را برای کاربردهای مختلف فراهم می کنند. شیرها نقش مهمی در عملکرد کمپرسورهای هوا دارند. شیرهای کمپرسور هوا چه در تنظیم جریان هوا، چه کنترل فشار یا محافظت در برابر شرایط فشار بیش از حد باشند، برای حفظ عملکرد بهینه و محافظت از تجهیزات و پرسنل درگیر حیاتی هستند.

کمپرسور هوا

شکل 1: شیرهای توپ کمپرسور هوا

دریچه های کمپرسور هوا

بر اساس موقعیت و عملکردشان دسته بندی می شوند.

  • مکان: شیرهای ورودی و خروجی
  • عملکرد: تخلیه کننده، دریچه گاز، خاموش کننده، تخلیه و دریچه های کاهش فشار

دریچه ورودی

  • عملکرد:

آنها به هوای اتمسفر اجازه می دهند تا در طول مکش وارد محفظه تراکم شود. دریچه ورودی بر اساس اختلاف فشار بین محفظه تراکم و جو باز و بسته می شود.

دریچه های ورودی (یا ورودی) کمپرسور هوا در سمت ورودی یا مکش هوای کمپرسور قرار دارند.

  • انواع:

شیرهای نی به دلیل سادگی، قابلیت اطمینان و کارایی به طور گسترده در کمپرسورها مورد استفاده قرار می گیرند. آنها معمولاً از نی های فلزی نازک ساخته می شوند که به عنوان فلپ های انعطاف پذیر عمل می کنند، در پاسخ به اختلاف فشار باز و بسته می شوند.

شیر خروجی

  • عملکرد و مکان: آزاد شدن هوای فشرده از محفظه تراکم را در طول سکته تخلیه تسهیل می کند.
  • محل: دریچه خروجی (تخلیه) کمپرسور هوا در سمت خروجی یا تخلیه کمپرسور قرار دارد.
  • انواع: دریچه های نی، دریچه های صفحه ای و شیرهای پاپت

شیر تخلیه

  • عملکرد:

شیرهای تخلیه در کمپرسور هوا، که به عنوان شیرهای فشار حداقل یا تخلیه کننده نیز شناخته می شوند، فشار را از محفظه تراکم در حین کار بدون بار یا بیکار کاهش می دهند. این امر از ایجاد فشار بیش از حد در سیستم جلوگیری می کند و مصرف انرژی را در هنگام توقف موتور کاهش می دهد.

  • مکان:

محل قرارگیری شیر تخلیه در یک سیستم کمپرسور هوا به طراحی کمپرسور بستگی دارد. این شیر معمولاً روی سر سیلندر در کمپرسورهای رفت و برگشتی و خط تخلیه در کمپرسورهای اسکرو دوار یافت می شود. در سیستم های پیشرفته، شیر تخلیه را می توان در پانل کنترل کمپرسور ادغام کرد و امکان کنترل الکترونیکی بر اساس فشار سیستم و تقاضای بار را فراهم کرد.

  • انواع:

شیرهای تخلیه می توانند مکانیکی یا الکتریکی باشند.

یک شیر تخلیه کننده مکانیکی با توجه به اختلاف فشار کار می کند. وقتی فشار به مقدار فشار از پیش تعیین شده برسد باز می شود.

شیر برقی یک وسیله الکتریکی است که مقدار هوای عبوری از یک خط را کنترل می کند. این جریان را با توجه به نیاز سیستم خاموش، آزاد یا دوز می کند.

کمپرسور هوا

شکل 2: شیر تخلیه کمپرسور هوا

شیر کنترل

عملکرد: شیرهای کنترل میزان جریان و فشار هوای فشرده خروجی از کمپرسور را حفظ می کنند. این تضمین می کند که خروجی با الزامات خاص سیستم پایین دست مطابقت دارد و از نوسانات فشار، آسیب یا ناکارآمدی جلوگیری می کند.

شیرهای کنترل در خط ورودی، میزان هوای ورودی به کمپرسور را تنظیم می کنند و ظرفیت و عملکرد آن را بهینه می کنند.

در خطوط انشعاب یا توزیع، شیرهای کنترلی تنظیم جریان هوا را برای زیرسیستم ها یا تجهیزات خاص ارائه می کنند.

سیستم‌های پیشرفته ممکن است دریچه‌های کنترل را در یک صفحه کنترل یا رابط اپراتور ادغام کنند که کنترل از راه دور و مدیریت راحت تنظیمات کنترل جریان را برای عملکرد بهینه کمپرسور ممکن می‌سازد.

مکان: شیرهای کنترلی بین کمپرسور و مخزن یا سیستم گیرنده هوا نصب می شوند. آنها معمولاً در ورودی یا خط تخلیه نصب می شوند و به اپراتورها اجازه می دهند تا میزان جریان و فشار را قبل از ورود هوای فشرده به سیستم پایین دست یا مخزن گیرنده هوا تنظیم کنند.

شیر برگشت (سوپاپ برگشت)

عملکرد:

چک کردن دریچه های یک طرفه که به هوا اجازه می دهند فقط در یک جهت حرکت کند: از کمپرسور به سیستم پایین دست. جریان برگشتی یا جریان در جهت معکوس می تواند باعث نوسانات فشار یا آسیب رساندن به کمپرسور شود.

مکان:

پیکربندی و قرارگیری شیرهای چک بسته به طراحی سیستم کمپرسور، اندازه و کاربرد مورد نظر می تواند متفاوت باشد. علاوه بر این، تعداد شیرهای چک مورد استفاده در یک سیستم کمپرسور ممکن است بسته به پیچیدگی و نیازهای سیستم متفاوت باشد.

آنها در سر کمپرسور یا خروجی پورت تخلیه قرار می گیرند تا از جریان برگشتی به کمپرسور جلوگیری کنند و از آسیب محافظت کنند و فشار سیستم را حفظ کنند.

در سیستم‌هایی که دارای مخزن گیرنده هوا هستند، یک شیر چک در ورودی مخزن نصب می‌شود تا هوای فشرده به داخل مخزن جریان یابد و از جریان برگشتی جلوگیری کند.

همچنین ممکن است شیرهای بازرسی در پایین دست اجزای تصفیه قرار داده شوند تا از جهت جریان مناسب اطمینان حاصل شود و از ورود آلودگی یا رطوبت به جریان هوای تصفیه شده جلوگیری شود.

انواع:

سوپاپ های سوئینگ، پیستونی و توپی چک به طور کلی در کمپرسورهای هوا استفاده می شوند. برای اطلاعات بیشتر در مورد انتخاب شیر چک، مشکلات و عیب یابی در کمپرسورهای هوا، مقاله شیر چک هوا ما را بخوانید .

دریچه های خاموش

عملکرد:

شیرهای خاموش معمولاً در کمپرسورهای هوا برای متوقف کردن کامل جریان هوای فشرده و جداسازی کمپرسور از بقیه سیستم استفاده می شوند. این شیرها به عنوان وسیله ای برای قطع جریان هوا عمل می کنند و در درجه اول برای نگهداری، تعمیر، ایزوله سازی سیستم و مواقع اضطراری استفاده می شوند.

محل:

در ورودی کمپرسور، دریچه‌های قطع کننده، اپراتورها را قادر می‌سازد تا ورودی هوا را ببندند، کمپرسور را در حین تعمیر و نگهداری یا زمانی که باید به طور موقت از سرویس خارج شود، جدا می‌کنند.

خروجی کمپرسور، شیرهای قطع جریان هوای فشرده را متوقف می کنند و از ورود آن به سیستم پایین دست یا مخزن گیرنده هوا جلوگیری می کنند.

در خطوط توزیع، شیرهای قطع کننده می توانند بخش ها یا تجهیزات خاصی را برای نگهداری یا تعمیرات بدون وقفه در سیستم خاموش کنند.

شیرهای قطع در اتصالات ورودی و خروجی مخزن گیرنده هوا به اپراتورها این امکان را می دهد که مخزن را از سیستم جدا کرده و در صورت نیاز جریان هوای فشرده داخل و خارج مخزن را کنترل کنند.

انواع:

شیرهای توپی معمولاً به عنوان شیرهای خاموش در کمپرسورهای هوا استفاده می شوند. با این حال می توان از شیرهای دروازه ، شیرهای گلوب و شیرهای پروانه ای نیز استفاده کرد.

دریچه های تخلیه

شیر تخلیه کمپرسور هوا که به عنوان شیر تخلیه کندانس یا شیر تخلیه مخزن کمپرسور نیز شناخته می شود، برای حذف رطوبت و میعانات انباشته شده از سیستم کمپرسور هوا طراحی شده است.

شیر تخلیه معمولاً در پایین مخزن گیرنده هوا قرار دارد. محل دقیق شیر تخلیه ممکن است بر اساس مدل و پیکربندی کمپرسور متفاوت باشد، بنابراین برای اطلاعات دقیق در مورد مکان به دفترچه راهنمای کمپرسور مراجعه کنید.

شیرهای کاهش فشار

عملکرد:

شیرهای کاهش فشار کمپرسور هوا برای ایمنی سیستم حیاتی هستند. آنها از کمپرسور، تجهیزات پایین دست و سیستم کلی هوای فشرده در برابر شرایط فشار بیش از حد محافظت می کنند. این شیرها به طور خودکار باز می شوند و فشار اضافی زمانی که از یک نقطه تنظیم از پیش تعیین شده فراتر رفت، آزاد می کنند. شیرهای کاهش فشار با جلوگیری از خرابی تجهیزات، نشت و خطرات ایمنی ناشی از فشار بیش از حد، یکپارچگی و عملکرد ایمن سیستم کمپرسور را تضمین می کنند.

مکان:

شیرهای کاهش فشار در نقاط خاصی از سیستم کمپرسور هوا قرار دارند که در آن تنظیم فشار و حفاظت لازم است، مانند مخزن گیرنده هوا یا خط تخلیه کمپرسور.

انواع: دریچه های کاهش فشار فنری، پاپ آف، مستقیماً و پایلوت

نکته آخر

انتخاب مواد: مواد متداول مورد استفاده برای ساخت شیر ​​شامل فولاد ضد زنگ، برنج، چدن و ​​آلیاژهای مختلف است.

چرخه بار و تخلیه

کمپرسورهای هوا اغلب در چرخه های بار و تخلیه کار می کنند، جایی که کمپرسور بر اساس نیاز سیستم روشن و خاموش می شود. دریچه ها باید طوری طراحی شوند که این عملیات دوچرخه سواری مکرر را بدون تجربه سایش بیش از حد یا کاهش عملکرد انجام دهند.

آلاینده های هوا:

هوای فشرده می تواند حاوی آلاینده هایی مانند خاک، روغن، رطوبت یا ذرات باشد. دریچه ها باید بتوانند این آلاینده ها را مدیریت کنند و از تأثیرگذاری آنها بر عملکرد شیر یا ایجاد انسداد جلوگیری کنند. به دنبال دریچه هایی با ویژگی هایی مانند فیلترها، صافی ها یا جداکننده های داخلی برای حذف آلاینده ها از هوای فشرده باشید.

کاهش نویز:

کمپرسورهای هوا می توانند صدای قابل توجهی در حین کار ایجاد کنند. سوپاپ هایی با ویژگی های کاهش صدا مانند صدا خفه کن، صدا خفه کن یا مواد مرطوب کننده صوتی می توانند به کاهش سطح نویز کمک کرده و محیط کاری ساکت تری را تضمین کنند.

یکپارچه سازی سیستم:

پروتکل های ارتباطی، اتصالات الکتریکی، یا سازگاری با سیستم های اتوماسیون را در صورت وجود در نظر بگیرید تا از یکپارچگی و کنترل یکپارچه شیرها در سیستم کلی کمپرسور اطمینان حاصل کنید.

10 نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اطلاعات تماس


ساعات کاری


شنبه
08:30 تا 16:30
یک شنبه
08:30 تا 16:30
دو شنبه
08:30 تا 16:30
سه شنبه
08:30 تا 16:30
چهار شنبه
08:30 تا 16:30
پنج شنبه
08:30 تا 12:30
جمعه
تعطیل